Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH10.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 10

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez kosého pětibokého hranolu ABCDEFGH rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně BG, bod Y leží na hraně DI, bod Z leží na polopřímce FJ za bodem J.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr bočních hran.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka BD, protože obrazem bodu X je bod B a bodu Y je bod D. Průsečíkem přímky XY a přímky BD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ je přímka DZ', protože obrazem bodu Y je bod D a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky DZ' je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme bod řezu U na hraně CH. Bod R je průsečík přímky CD s osou o. Vzorem přímky CD je přímka YR a tedy průsečík přímky YR s hranou CH je bod řezu U.
Sestrojíme bod řezu V na hraně AF. Bod S je průsečík přímky AB s osou o. Vzorem přímky AB je přímka XS a tedy průsečík přímky XS s hranou AF je bod řezu V.

Obdobně sestrojíme bod řezu W na hraně EJ pomocí bodu Y a přímky ED.
Přímka VZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky V, W přímky VZ s hranami boční stěny jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body. Jeden bod získáme pomocí bodů X, Y.
Obrazem přímky XY je přímka BD, protože obrazem bodu X je bod B a bodu Y je bod D. Průsečíkem přímky XY a přímky BD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Druhý bod získáme pomocí bodů Y, Z.
Obrazem přímky YZ je přímka DZ', protože obrazem bodu Y je bod D a bodu Z je bod Z'. Průsečíkem přímky YZ a přímky DZ' je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Sestrojíme bod řezu U na hraně CH. Bod R je průsečík přímky CD s osou o. Vzorem přímky CD je přímka YR a tedy průsečík přímky YR s hranou CH je bod řezu U.
Sestrojíme bod řezu V na hraně AF. Bod S je průsečík přímky AB s osou o. Vzorem přímky AB je přímka XS a tedy průsečík přímky XS s hranou AF je bod řezu V.

Obdobně sestrojíme bod řezu W na hraně EJ pomocí bodu Y a přímky ED.
Přímka VZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky V, W přímky VZ s hranami boční stěny jsou body řezu.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

<< předchozí úloha