Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV6b.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 6b

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Určete osu a směr afinity, jestliže je osová afinita zadána dvěma páry odpovídajících si přímek p, p' a q, q'.


Nejprve zjistíme osu afinity a poté najdeme uspořádanou dvojici bodů vzor, obraz, které určují směr afinity.

Průsečíkem přímky p a jejího obrazu p' je bod P, který je samodružný.
Osa afinity je rovnoběžná s přímkou q, protože přímka q je rovnoběžná se svým obrazem q'. Sestrojíme tedy osu o, která je rovnoběžná s přímkou q, a prochází bodem P.

Nyní najdeme směr afinity.
Směr je uspořádaná dvojice vzor, obraz. Jako vzor vezměme bod X, který je průsečíkem přímek p a q. Obraz bodu X je bod X', který je průsečíkem přímek p' a q'.
Přímka určená uspořádanou dvojicí XX' je směrem zadané osové afinity.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve zjistíme osu afinity a poté najdeme uspořádanou dvojici bodů vzor, obraz, které určují směr afinity.

Průsečíkem přímky p a jejího obrazu p' je bod P, který je samodružný.
Osa afinity je rovnoběžná s přímkou q, protože přímka q je rovnoběžná se svým obrazem q'. Sestrojíme tedy osu o, která je rovnoběžná s přímkou q, a prochází bodem P.

Nyní najdeme směr afinity.
Směr je uspořádaná dvojice vzor, obraz. Jako vzor vezměme bod X, který je průsečíkem přímek p a q. Obraz bodu X je bod X', který je průsečíkem přímek p' a q'.
Přímka určená uspořádanou dvojicí XX' je směrem zadané osové afinity.

<< předchozí úloha