Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV4a.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 4a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Určete osu a směr afinity, jestliže je osová afinita zadána třemi uspořádanými dvojicemi AA', BB', CC'.Přímky určené uspořádanými dvojicemi AA', BB', CC' jsou navzájem rovnoběžné a tedy za směr afinity mohu vzít některou z těchto tří přímek.
Přímka AB se zobrazí na přímku A'B' a průsečíkem těchto dvou přímek je bod P, který je samodružný.
Stejně jako bod P můžeme sestrojit bod Q, který bude průsečíkem přímek AC a A'C' a který je také samodružný.
Osu afinity o sestrojíme pomocí bodů P a Q, protože jsou tyto body samodružné a tudíž jistě leží na ose afinity.

zobraz řešení interaktivně

Přímky určené uspořádanými dvojicemi AA', BB', CC' jsou navzájem rovnoběžné a tedy za směr afinity mohu vzít některou z těchto tří přímek.
Přímka AB se zobrazí na přímku A'B' a průsečíkem těchto dvou přímek je bod P, který je samodružný.
Stejně jako bod P můžeme sestrojit bod Q, který bude průsečíkem přímek AC a A'C' a který je také samodružný.
Osu afinity o sestrojíme pomocí bodů P a Q, protože jsou tyto body samodružné a tudíž jistě leží na ose afinity.

<< předchozí úloha   následující úloha >>