Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/osV/ResV3c.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 3c

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek >>

Zadání: Osová afinita je zadána osou o a uspořádanou dvojicí bodů AA'. Určete obraz trojúhelníku ABC.Obraz trojúhelníku sestrojíme tak, že nejdříve najdeme obrazy jeho vrcholů a ty budou tvořit vrcholy hledaného obrazu trojúhelníku. Obraz bodu A již máme daný.
Obraz bodu B již ale také máme, protože bod B leží na ose afinity o a tudíž je samodružný.
Sestrojíme obraz bodu C stejným postupem jako v příkladu 1a.
Již máme body A', B', C', které tvoří vrcholy trojúhelníku, který je obrazem trojúhelníku ABC. Sestrojíme tedy trojúhelník A'B'C'.

zobraz řešení interaktivně

Obraz trojúhelníku sestrojíme tak, že nejdříve najdeme obrazy jeho vrcholů a ty budou tvořit vrcholy hledaného obrazu trojúhelníku. Obraz bodu A již máme daný.
Obraz bodu B již ale také máme, protože bod B leží na ose afinity o a tudíž je samodružný.
Sestrojíme obraz bodu C stejným postupem jako v příkladu 1a.
Již máme body A', B', C', které tvoří vrcholy trojúhelníku, který je obrazem trojúhelníku ABC. Sestrojíme tedy trojúhelník A'B'C'.

<< předchozí úloha   následující úloha >>