Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/kristyna_jurczykova/hranoly/ResRH1.php on line 1 Diplomová práce - Stereometrie


Stereometrie - afinita

Úloha 1a

zobraz celé řešení
<< předchozí snímek následující snímek>>

Zadání: Sestrojte řez krychle ABCDEFGH rovinou XYZ, kde bod X leží na hraně AE, bod Y leží na hraně DH, bod Z leží na polopřímce EF za bodem F.

Při řešení úlohy využijeme osové afinity mezi rovinou řezu a rovinou dolní podstavy a za směr afinity s vezmeme směr bočních hran.


Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body.
Obrazem přímky XY v zadané osové afinitě je přímka AD, protože obrazem bodu X je bod A a bodu Y je bod D. Průsečíkem přímky XY a přímky AD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka AB. Průsečíkem přímky XY a přímky AB je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka XZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky X, U přímky XZ s hranami boční stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně krychle GH. Bod R je průsečík přímky DC s osou o. Vzorem přímky DC je přímka YR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky YR s hranou GH.
Sestrojíme bod W na hraně krychle FG pomocí bodu U a přímky BC.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

zobraz řešení interaktivně

Nejprve musíme najít osu afinity, která je průsečnicí roviny dolní podstavy a roviny řezu dané body XYZ.

K sestrojení osy afinity budeme potřebovat dva body.
Obrazem přímky XY v zadané osové afinitě je přímka AD, protože obrazem bodu X je bod A a bodu Y je bod D. Průsečíkem přímky XY a přímky AD je samodružný bod P, který bude ležet na ose afinity.
Obrazem přímky XZ v zadané osové afinitě je přímka AB. Průsečíkem přímky XY a přímky AB je samodružný bod Q, který bude ležet na ose afinity.
Pomocí bodů P, Q již můžeme sestrojit osu afinity o.
Přímka XZ leží v rovině boční stěny tělesa a navíc protíná hrany této stěny, proto průsečíky X, U přímky XZ s hranami boční stěny jsou body řezu.
Sestrojíme bod řezu V na hraně krychle GH. Bod R je průsečík přímky DC s osou o. Vzorem přímky DC je přímka YR a tedy bod řezu V je průsečíkem přímky YR s hranou GH.
Sestrojíme bod W na hraně krychle FG pomocí bodu U a přímky BC.
Nyní známe všechny vrcholy mnohoúhelníku, který je řezem, a strany tohoto mnohoúhelníku jsou hranicemi řezu v příslušných stěnách.

následující úloha >>