Literatura

Česká literatura

[1] Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I; STNL - Nakladatelství technické literatury, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Praha 1978

[2] Havlíček, K.: Úvod do projektivní geometrie kuželoseček; Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1956

[3] Horák, S.: Elipsa; Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1953

[4] Horák, S.: Sbírka řešených úloh z deskriptivní geometrie II. díl; Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966

[5] Kadeřávek, F. - Klíma, J. - Kounovský, J.: Deskriptivní geometrie díl I.; Nakladatelství československé akademie věd, Praha 1954

[6] Kalal, J.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie; nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, Praha 1912

[7] Klíma, J. - Ingrid, V.: Deskriptivní geometrie pro VI. a VII. třídu reálek; Druhé, přehlédnuté vydání; nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, tiskem knihtiskárny "Prometheus", Praha 1947

[8] Kopřivová, H.: Deskriptivní geometrie I; Vydavatelství ČVUT, Praha 1995

[9] Menšík, M.: Deskriptivní geometrie, I. díl, 22. svazek Polytechnické knižnice, II. řad; Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1962

[10] Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, 2., rozšířené a přepracované vydání; STNL - Nakladatelství technické literatury, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Praha 1972

[11] Pomykalová, E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy; Prometheus, Praha 2010

[12] Sobotka, J.: Deskriptivní geometrie promítání paralelního; nákladem Jednoty českých matematiků a české matice technické, Praha 1906

[13] Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, 3., nezměněné vydání; STNL - Nakladatelství technické literatury, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Praha 1982

Zahraniční literatura

[14] Breymann, G. A.: Allgemeine Baukonstruktionslehre mit besonderer Beziehung auf das Hochbauwesen; J. M. Gerhard's Verlag, Leipzig 1903