Univerzita Karlova v Praze

Matematicko - fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE


logo300.gif, 42kB

Bc. Věra Effenberger


Využití internetu při výuce kuželoseček na střední škole


Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Studijní program: Matematika, Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro SŠ2011