Komplexní čísla

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Lenka Šilarová

Komplexní čísla ve výuce matematiky na střední škole s využitím internetu

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-I