Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/uvod2.php on line 1 úvod Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi s podporou Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce

Úvodní strana

Tyto stránky vznikly jako bakalářská práce na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Měly by sloužit jako učební pomůcka studentům a učitelům středních škol při výuce stereometrie. Stránky vznikly ve dvou verzích v závislosti na programovém vybavení počítače, ze kterého si stránky prohlížíte.

První a výukově lepší verze vyžaduje, aby počítač měl nainstalován program Cabri 3D s plugginem, který je volně stažitelný na oficiálních stránkách Cabri. Všechny obrázky jsou díky těmto programům na stránce interaktivní, některé se samy otáčejí pro názornější pochopení např. vzájemných poloh přímek, rovin atd. U jiných náročnějších konstrukcí uživatel může sám hýbat objekty na obrázku, měnit polohy jednotlivých bodů, přímek, rovin tak, jako by pracoval přímo v programu Cabri 3D.

Pokud uživatel nemá nainstalován program Cabri 3D, je možno prohlížet stránky bez podpory Cabri, na těchto stránkách jsou všechny obrázky neinteraktivní. Verze stránek "bez Cabri" z větší části neomezuje uživatele.

Program Cabri 3D je určený pro rýsování prostorových útvarů. Program umožňuje na konstrukci nahlížet z různých úhlů natočení, nastavit automatické otáčení konstrukce, přidávat na stránku různé průměty a pohledy. Roviny v Cabri 3D jsou znázorněny pouze jako výřezy rovin pomocí rovnoběžníků, což u některých konstrukcí může být zavádějící. Například při pohybu bodem se zdá, že bod již v rovině neleží, ale bod neleží pouze ve znázorněné části roviny.

Pro pohyb objektem stačí chytit tento objekt myší a tahem měnit jeho polohu. Pro pohyb kolmo k půdorysně stačí podržet klávesu Shift a táhnout myší. Některé objekty (např. u řezů) jsou závislé na jiných, např. přímka je dána dvěma body. Pak není možné hýbat přímo přímkou, její poloha se dá měnit pouze pohybem bodů, které tuto přímku určují.

Program Cabri 3D umožňuje vkládat interaktivní obrázky přímo nejen do www stránek, ale i do Wordu, Excelu,...