Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/axiomy.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi s podporou Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce

Základní věty stereometrie

Při práci se předpokládá znalost následujících vět:

  1. Jestliže bod A leží na přímce p a přímka p leží v rovině ß, pak i bod A leží v rovině ß.
  2. Jestliže v rovině ß leží dva různé body A,B, pak také přímka p, která těmito body prochází, leží v rovině ß.
  3. Každými dvěma různými body prochází právě jedna přímka.
  4. Libovolná rovina rozděluje prostor na dva navzájem opačné poloprostory a je jejich společnou hraniční rovinou.
  5. Přímkou a bodem, který na ní neleží, prochází právě jedna rovina.
  6. Mají-li dvě různé roviny společný bod, potom mají společnou celou přímku, která tímto bodem prochází.
  7. Ke každé přímce lze daným bodem vést právě jednu rovnoběžku.