Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/tri roviny.php on line 1 Vzájemné ploloha tří rovin Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi s podporou Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce

Vzájemná poloha tří rovin

Rozlišujeme pět různých vzájemných poloh tří rovin, pokud žádné dvě nesplývají.

Polohy tří rovin bychom mohli rozlišovat v případech, když by byly dvě roviny totožné, nebo když by byly totožné všechny tři roviny. Tyto případy máme však již vyšetřeny v Kapitole 5.3.

Tranzitivnost rovnoběžnosti rovin

Pro tři roviny α, β, γ platí: je-li α || β a současně β || γ, potom i α || γ.

Vzájemná poloha Průsečnice, průsečíky Číslo obrázku Značení
Všechny tři rovnoběžné žádné obr. 1 (α || β) (β || γ)
Dvě rovnoběžné a třetí k nim různoběžná jedna rovina má s oběma dalšími průsečnici (dvě rovnoběžky) obr. 2 (α || β) β) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice splynou v jednu přímku (svazek rovin) jedna přímka obr. 3 β) γ) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice každé dvě roviny mají jednu průsečnici (tři rovnoběžky) obr. 4 β) γ) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice procházející jediným bodem (trs rovin) jeden bod obr. 5 β) γ) γ)
Obr. 1
Všechny tři roviny jsou rovnoběžné různé, tedy nemají žádný společný bod.
Obr. 2
Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí rovina je protíná. Dvě přímky, které leží v průniku jsou vzájemně rovnoběžné.
Obr. 3
Tři roviny, jejich společná průsečnice je jedna přímka.
Obr. 4
Všechny roviny jsou navzájem různoběžné, v průniku každých dvou rovin je přímka a navíc všechny tři přímky jsou navzájem rovnoběžné.
Obr. 5
Všechny tři roviny mají společný jeden bod.

Úlohy

1. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle všechny roviny procházející bodem A tak, aby měly s rovinami horní a dolní podstavy společné dvě rovnoběžné přímky.

Řešením jsou roviny ABF, ADH, ABG a AFG.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin ABF, DHE a FGH, určete společné body.

Roviny jsou navzájem různoběžné, mají jeden jediný společný bod a tím je vrchol E.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle k rovinám BDH a CGH třetí rovinu tak, aby všechny tři roviny měly společnou právě jednu přímku a aby žádné roviny nebyly totožné.

Řešením je jedna jediná rovina ADH.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

4. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin EFA, GHE a FCD. Určete společné body, pokud existují.

Roviny jsou různoběžné (tvoří svazek) a mají společnou průsečnici, přímku FE.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

5. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete pomocí vrcholů jehlanu k rovinám BCD a BCV třetí rovinu tak, aby roviny měly společný pouze jeden bod.

Řešením jsou roviny ABV a CDV.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

6. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete k rovinám BCV a DAV třetí tak, aby měly každé dvě roviny jednu průsečnici (celkem tři rovnoběžné přímky).

Řešením je rovina dolní podstavy, tedy rovina ABCD.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek