Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/druhy.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/bezcabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi s podporou Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik krychle ABCDEFGH a úsečky KL, kde bod K leží na polopřímce CG za bodem G a je vzdálen od bodu G o 1/2 CG. Bod L leží na polopřímce EA za bodem A a je od bodu A vzdálen 1/2 délky hrany krychle.

Narýsujeme body K a L podle zadání.
Máme určit průnik daného tělesa a úsečky KL.
Proložíme danou úsečkou rovinu kolmou k rovině podstavy. Tato rovina je daná vrcholy ACGE.
Určíme si společnou přímku roviny podstavy a roviny dané úsečkou KL. Průsečík je bod R.
Stejně tak určíme společnou přímku roviny horní stěny s rovinou proloženou úsečkou KL. Průsečík je bod S.
Body RS nám určují průnik tělesa a úsečky KL.