Menu

Program konference

Pondělí 18. 9. 2023 (Refektář)

8:4510:45Registrace účastníků
10:4511:00Zahájení konference
11:0012:00Naďa Vondrová: Výuka matematiky na střední škole není jen výklad a procvičování
12:0013:30Přestávka na oběd
13:3014:30Jiří Dvořák: Pravděpodobnost je pravítko, které si můžete sestavit podle svého
14:4015:40Irena Smetáčková: Práce s chybou jako příležitost rozvoje metakognice a self-efficacy
15:4016:10Přestávka na kávu
16:1017:10Luboš Pick: O výhodách iracionality při hledání sedmého nebe (online)
17:1518:15Kulatý stůl - Problémy dnešního školství: Václav Bendl, Josef Bobek, Eduard Fuchs, Miroslav Krejčí, Štěpánka Thérová, Eva Zelendová

Úterý 19. 9. 2023

9:0010:40Vladimíra Petrášková: Pěstování finanční gramotnosti s užitím digitálních technologií (posluchárna S9, 9:00 – 9:45)
   Zbyněk Kubáček: Číslo pí a ľudia okolo neho (posluchárna S9, 9:55 – 10:40)
   Kulatý stůl - Kurikulum odborného školství: Josef Bobek, František Procházka, Miroslav Staněk (posluchárna S5)
   Workshop 1: Jarmila Robová: Rozvíjení matematických znalostí žáků na střední škole s podporou GeoGebry (SU1)
   Workshop 2: Šárka Voráčová: 3D modelování při výuce geometrie (SW1)
   Workshop 3: Zuzana Skálová: Využití kvízů ve výuce matematiky (SU2)
10:4011:10Přestávka na kávu
11:1011:55Zdeněk Šabatka: Studentské objevování v matematice jako hodnocený výstup v mezinárodní maturitě (posluchárna S9)
   Tomáš Měkota: Pravděpodobnost na střední škole netradičně: více smysly a moderně (posluchárna S5)
11:5513:30Přestávka na oběd
13:3015:10Luděk Berec: Matematické modelování biologických systémů (posluchárna S9, 13:30 – 14:15)
   Dag Hrubý: Maturitní zkoušky z matematiky v zahraničí (posluchárna S9, 14:25 – 15:10)
   Workshop 4: Jana Hromadová: Využití GeoGebry při výuce statistiky (SU1)
   Workshop 5: Vlasta Moravcová: Zavedení rovnice přímky v analytické geometrii (SU2)
   Workshop 6: Jakub Staněk: Pravděpodobnost na střední škole (SW1)
15:1015:40Přestávka na kávu
15:4017:20Miroslav Staněk: K čemu jde použít matematika (posluchárna S9, 15:40 – 16:25)
   Michal Zamboj: „Trojúhelníky jsou k ničemu!“ neboli co se skrývá ve formální struktuře konstrukční úlohy(posluchárna S9, 16:35 – 17:20)
   Workshop 1: Jarmila Robová: Rozvíjení matematických znalostí žáků na střední škole s podporou GeoGebry (SU2)
   Workshop 2: Šárka Voráčová: 3D modelování při výuce geometrie (SW1)
   Workshop 3: Zuzana Skálová: Využití kvízů ve výuce matematiky (SU1)
18:3020:30Společenský večer s rautem

Středa 20. 9. 2023

9:009:45Jaroslava Divoká: Začínající učitel? (posluchárna S9)
   Karel Pazourek: Proměnná v proměnách mé výuky (posluchárna S5)
9:4510:15Přestávka na kávu
10:1511:55Jiří Vančura: Výuka statistiky – inspirace ze zámoří (posluchárna S9, 10:15 – 11:00)
   Josef Bobek: Aplikace ve výuce matematiky (posluchárna S9, 11:10 – 11:55)
   Workshop 4: Jana Hromadová: Využití GeoGebry při výuce statistiky (SU1)
   Workshop 5: Vlasta Moravcová: Zavedení rovnice přímky v analytické geometrii (SW1)
   Workshop 6: Jakub Staněk: Pravděpodobnost na střední škole (SU2)
12:0012:15Závěr konference (posluchárna S9)