Menu

Kulaté stoly

Problémy dnešního školství
Pondělí 18. 9. 2023 (Refektář), 17:15 – 18:15
Mgr. Václav Bendl, Mgr. Josef Bobek, doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Ing. Miroslav Krejčí, Mgr. Štěpánka Thérová, RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Okruhy témat:
Přijímací zkoušky a maturity
Proměna základního vzdělávání, revize RVP ZV
Generace sněhových vloček (Je třeba měnit obsah vzdělávání, metody, ...?)


Kurikulum odborného školství
Úterý 19. 9. 2023 (posluchárna S5), 9:00 – 10:00
Mgr. Josef Bobek, Mgr. František Procházka, Mgr. Miroslav Staněk

Okruhy témat:
Panely k odbornému školství
RVP informatiky a digitalizace
Sbírka k digitalizaci v matematice z kabinetu matematiky
Kompetence a sbírka úloh STEM
Revize RVP SOŠ