Menu

SUMA, JČMF a Katedra didaktiky matematiky MFF UK

pořádají

Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol

18. až 20. září 2023

Profesní dům, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Konference je určena vyučujícím matematiky na středních školách, pracovníkům a studentům fakult vychovávajících budoucí učitele a dalším zájemcům o výuku matematiky. Letošní ročník konference není monotematicky zaměřen.

Konference je akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace je MSMT- 9270/2023-2-315.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 1 500 Kč.