Menu

Pokyny pro autory

Všichni přednášející mají možnost publikovat svůj příspěvek v recenzovaném elektronickém sborníku s ISBN, jehož finální verze bude k dispozici při zahájení konference. Editory sborníku jsou Jana Hromadová a Antonín Slavík (KDM MFF UK).

Příspěvky zasílejte mailem Janě Hromadové do 31. července 2020.

Doporučený minimální rozsah příspěvku je 4 strany ve formátu B5, shora není počet stran omezen. Preferovaný formát je AMS TeX, k dispozici je vzor. Další přijatelné formáty jsou plain TeX nebo LaTeX. Jiné formáty budou akceptovány pouze po předchozí domluvě s editory. Obrázky přiložte jako samostatné soubory (nejlépe pdf nebo png; jpg je přijatelné pouze pro fotografie). S případnými dotazy se obracejte mailem na Antonína Slavíka.