Menu

Pořadatelé

Programový výbor

Jarmila Robová (předsedkyně), Leo Boček, Jana Hromadová, Vlasta Moravcová, Oldřich Odvárko, Antonín Slavík (členové KDM MFF UK)

Organizační výbor

Zdeněk Halas (předseda), Alena Blažková, Martin Rmoutil, Jakub Staněk, Petra Surynková, Martina Škorpilová, Jindřich Michalik, Jiří Vančura, Tomáš Zadražil (členové a doktorandi KDM MFF UK)