Menu

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

pořádá další konferenci

Cesty k matematice

18. až 20. května 2021

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Cílem konference je nabídnout pedagogům náměty pro výuku kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky včetně souvisejících témat středoškolské matematiky stejně jako poukázat na význam těchto partií ve studiu matematiky i v praxi.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

  • kombinatorika, pravděpodobnost a statistika ve středoškolské matematice,
  • výuka kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky na vysokých školách, příprava budoucích učitelů,
  • souvislost a propojení kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky s dalšími oblastmi matematiky,
  • zajímavé úlohy a motivace z tématu kombinatorika, pravděpodobnost a statistika.

Konference se vzhledem k epidemiologické situaci uskuteční online prostřednictvím platformy Zoom, účastníci den před zahájením obdrží e-mailem odkaz pro připojení. Žádný konferenční poplatek účastníci nehradí.

Konference je akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace je MSMT-10879/2020-2-401.