Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/znaceni.php on line 1 pojmy a značení Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce

Pojmy a značení

A, B, C... body A, B, C...
a, b, c... přímky a, b, c...
α, β, γ, ... roviny α, β, γ, ...
p || q rovnoběžnost přímek p a q, přímky p a q jsou navzájem rovnoběžné, stručně budeme říkat rovnoběžné
p = q totožnost přímek p a q, speciální případ rovnoběžnosti
p q různoběžnost přímek p a q
p q mimoběžnost přímek p a q
α || β rovnoběžnost rovin α a β
α = β totožnost rovin α a β , speciální případ rovnoběžnosti
α β různoběžnost rovin α a β
A p bod A leží na přímce p
A p bod A neleží na přímce p
A α bod A leží v rovině α
A α bod A neleží v rovině α
p α přímka p leží v rovině α
p α přímka p neleží v rovině α
nekolineární body tři navzájem různé body neležící v jedné přímce