Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/tri roviny.php on line 1 o te Vzájemné ploloha tří rovin Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce

Vzájemná poloha tří rovin

Rozlišujeme pět různých vzájemných poloh tří rovin, pokud žádné dvě nesplývají.

Polohy tří rovin bychom mohli rozlišovat v případech, když by byly dvě roviny totožné, nebo když by byly totožné všechny tři roviny. Tyto případy máme však již vyšetřeny v Kapitole 5.3.

Tranzitivnost rovnoběžnosti rovin

Pro tři roviny α, β, γ platí: je-li α || β a současně β || γ, potom i α || γ.

Vzájemná poloha Průsečnice, průsečíky Číslo obrázku Značení
Všechny tři rovnoběžné žádné obr. 1 (α || β) (β || γ)
Dvě rovnoběžné a třetí k nim různoběžná jedna rovina má s oběma dalšími průsečnici (dvě rovnoběžky) obr. 2 (α || β) β) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice splynou v jednu přímku (svazek rovin) jedna přímka obr. 3 β) γ) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice každé dvě roviny mají jednu průsečnici (tři rovnoběžky) obr. 4 β) γ) γ)
Všechny tři různoběžné, tři průsečnice procházející jediným bodem (trs rovin) jeden bod obr. 5 β) γ) γ)
Obr. 1
Všechny tři roviny jsou rovnoběžné různé, tedy nemají žádný společný bod.
Obr. 2
Dvě roviny jsou rovnoběžné a třetí rovina je protíná. Dvě přímky, které leží v průniku jsou vzájemně rovnoběžné.
Obr. 3
Tři rovniny, jejich společná průsečnice je jedna přímka
Obr. 4
Všechny roviny jsou navzájem různoběžné, v průniku každých dvou rovin je přímka a navíc všechny tři přímky jsou navzájem rovnoběžné.
Obr. 5
Všechny tři roviny mají společný právě jeden bod.

Úlohy

1. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle všechny roviny procházející bodem A tak, aby měly s rovinami horní a dolní podstavy společné dvě rovnoběžné přímky.

Řešením jsou roviny ABF, ADH, ABG a AFG.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

2. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin ABF, DHE a FGH, určete společné body.

Roviny jsou navzájem různoběžné, mají jeden jediný společný bod a tím je vrchol E.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

3. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete pomocí vrcholů krychle k rovinám BDH a CGH třetí rovinu tak, aby všechny tři roviny měly společnou právě jednu přímku a aby žádné roviny nebyly totožné.

Řešením je jedna jediná rovina ADH.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

4. Máme dánu krychli ABCDEFGH. Určete vzájemnou polohu rovin EFA, GHE a FCD. Určete společné body, pokud existují.

Roviny jsou různoběžné (tvoří svazek) a mají společnou průsečnici, přímku FE.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

5. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete pomocí vrcholů jehlanu k rovinám BCD a BCV třetí rovinu tak, aby roviny měly společný pouze jeden bod.

Řešením jsou roviny ABV a CDV.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek

6. Máme dán čtyřboký jehlan ABCDV. Určete k rovinám BCV a DAV třetí tak, aby měly každé dvě roviny jednu průsečnici (celkem tři rovnoběžné přímky).

Řešením je rovina dolní podstavy, tedy rovina ABCD.

Skryj výsledek
Zobraz výsledek