Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/treti.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik pravidelného čtyřbokého jehlanu ABCDV s přímkou KL, kde bod K hraně AV a platí |AK|=1/2|KV|. Bod L leží na polopřímce DC a platí |CL|=1/2|CD|.

Narýsujeme body K a L podle zadání.
Máme určit průnik daného tělesa a přímky KL.
Přímkou KL chceme proložit tzv. vrcholovou rovinu.
Proložíme těmito body rovinu.
Určíme řez této roviny a jehlanu. Přímka AL nám protne hranu BC v bodě K.
Průsečík úsečky XV a přímky KL nám určí bod R. Body KR určují průnik přímky KL a jehlanu.

zobraz konstrukci interaktivně