Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez8.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Sestrojte řez krychle ABCDEFGH s rovinou určenou body X,Y,Z. Bod X leží na hraně BC, bod Y na hraně GH a bod Z na polopřímce AE za bodem E.


Znázorníme si na obrázku body X,Y,Z.
Jelikož žádné dva body neleží v jedné stěně, využijeme k sestrojení řezu průnik přímky XZ s tělesem (Kapitola 6.2).
Proložíme přímkou XZ pomocnou rovinu kolmou k rovinám horní a dolní podstavy.
Bod K je kolmým průmětem bodu X do roviny dolní podstavy, také leží v pomocné rovině.
Určíme řez krychle s pomocnou rovinou XKZ. Společným bodem řezu a přímky XZ je bod L. Tento bod leží v rovině XYZ.
Body Y a L leží oba v horní podstavě, narýsujeme jejich spojnici, ta nám protne hranu EF v bodě M.
Bodem X můžeme vést rovnoběžku k přímce YM. Ta nám protne hranu AB v bodě N.
Body M a N leží oba v rovině přední stěny. Můžeme sestrojit jejich spojnici.
Bodem Y můžeme vést rovnoběžku s přímkou MN. Ta nám protne hranu CG v bodě O.
Body O a X leží oba v jedné stěně, můžeme narýsovat jejich spojnici.
Nyní již máme hotový řez NXOYM

zobraz řez interaktivně