Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez7.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik čtyřbokého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavou je lichoběžník s rovinou MNP, kde bod M leží na hraně AB, bod N na hraně DH a bod P na hraně GH.


Znázorníme si na obrázku body M,N,P podle zadání.
Body N a P leží v jedné stěně, narýsujeme jejich spojnici.
Bod M leží v rovině rovnoběžné k rovině v níž leží přímka PN, můžeme vést bodem M rovnoběžku k přímce PN. Ta nám protne hranu BF v bodě K.
Přímky MK a AE se protnou v bodě L.
Body L a N leží oba v rovině jedné stěny, můžeme narýsovat jejich spojnici, ta protne hranu AD v bodě Q.
Body Q a M leží oba v rovině dolní podstavy, narýsujeme jejich spojnici.
K přímce QM můžeme vést rovnoběžku bodem P, jelikož dolní a horní podstavy jsou rovnoběžné, tato přímka protne hranu FG v bodě R.
Body R a K leží oba v jedné stěně, narýsujeme jejich spojnici.
Nyní již můžeme sestrojit řez vymezený body MKRPNQ.

zobraz řez interaktivně