Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez6.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik pravidelného šestibokého hranolu ABCDEFGHIJKL s rovinou řezu danou body A,C,Y, kde bod Y leží na hraně JK a platí |JY|=1/4|JK|.


Vyznačíme si na hranolu body Y, A a C, těmito třemi nekolineárními body je jednoznačně určena rovina řezu.
Body A a C jsou oba v rovině dolní podstavy, můžeme narýsovat jejich spojnici.
Bodem Y můžeme narýsovat rovnoběžku k přímce AC. Protne nám hranu KL v bodě P.
Přímky YP a GL se protnou v bodě Q, tento bod podle Věty 3 leží v rovině řezu.
Body A a Q oba leží v rovině přední stěny, jejich spojnice protne hranu FL v bodě R.
Bodem C můžeme vést rovnoběžku k přímce AR, ta nám protne hranu DJ v bodě S.
Body S a Y leží v jedné rovině, v rovině stěny hranolu. Můžeme narýsovat jejich spojnici.
Nyní již můžeme sestrojit řez vymezený body ACSYPR.

zobraz řez interaktivně