Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez3.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou řezu XYZ, kde bod X leží na polopřímce AB a platí |AX|=3/2|AB|, Y leží na polopřímce AD a platí |AD|=|DY| a bod Z je středem hrany AE.


Nakreslíme si body X,Y,Z, kterými je dán řez.
Body Z a X leží oba v rovině přední stěny krychle. Můžeme narýsovat jejich spojnici, ta nám protne hranu BF v bodě K.
Body Z a Y leží v rovině levé boční stěny, jejich spojnice nám protne hranu DH v bodě L.
Bodem K můžeme vést rovnoběžku k přímce ZY podle věty2.
Bodem L můžeme vést rovnoběžku k přímce ZK, ta nám protne hranu CD v bodě N.
Body N a M leží oba v rovině dolní stěny, můžeme narýsovat jejich spojnici.
Nyní již můžeme narýsovat řez KMNLZ.

zobraz řez interaktivně

Je možné měnit polohu bodu Y, dále velikost a otočení krychle.