Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez2.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou XYZ, kde bod X je střed hrany AB, bod Y střed hrany AE a bod Z střed hrany CG.


Znázorníme si na obrázku body X,Y,Z.
Body X a Y leží oba v přední stěně, můžeme sestrojit jejich spojnici.
Bod Z leží v rovině zadní stěny, ta je rovnoběžná s přední stěnou, můžeme tedy vést rovnoběžku bodem Z k přímce XY, ta nám protne hranu GH v bodě K.
Přímky CD a ZK se protnou v jednom bodě L.
Bod L je podle Věty 3 bodem řezu a leží v dolní stěně stejně jako bod Y, můžeme tedy sestrojit jejich spojnici. Ta protne hranu BC v bodě M.
Bodem K můžeme vést rovnoběžku k přímce LY. Protne nám hranu HE v bodě N.
Body N a K leží oba v boční stěně, můžeme sestrojit jejich spojnici.
Stejně body Z a M leží oba v jedné stěně krychle, tedy můžeme sestrojit jejich spojnici.
Nyní již můžeme sestrojit řez vymezený body MZKNXY.

zobraz řez interaktivně

Může se pouze měnit velikost a otočení krychle.