Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez10.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Sestrojte řez kvádru ABCDEFGH s rovinou určenou body X,Y,Z. Bod X leží na polopřímce DA za bodem A a platí |AX|=|DA|, bod Y na polopřímce CG za bodem G a platí |YG|=1/2|CG| bod Z na polopřímce GH za bodem H.


Znázorníme si na obrázku body X,Y,Z.
Jelikož žádné dva z bodů X,Y,Z neleží v jedné stěně určíme řez pomocí průniku přímky XY a tělesa.
Proložíme si přímkou XY pomocnou rovinu kolmou k rovině dolní stěny.
Určíme řez kvádru a této roviny.
Pomocí tohoto řezu určíme průnik přímky XY a kvádru, body K,L.
Body Z a K leží oba v rovině horní podstavy. Můžeme narýsovat jejich spojnici. Ta nám protne hranu FG v bodě M.
Body M a Y leží oba v jedné rovině, v rovině boční stěny, můžeme narýsovat jejich spojnici. Přímka MY nám protne hranu BF v bodě N.
Body N a L oba leží v přední stěně, můžeme sestrojit jejich spojnici, která protne hranu AE v bodě O.
Bodem O můžeme vést rovnoběžku s přímkou MY.
Můžeme sestrojit řez kvádrem.

zobraz řez interaktivně