Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/rez1.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik krychle ABCDEFGH s rovinou BGX, kde bod X je střed hrany AE.


Vrcholy B,G a bod X, jsou body roviny řezu krychle.
Body B a X leží oba v jedné rovině, v rovině stěny krychle, tedy podle Věty 1 leží i přímka jimi určená v této rovině, úsečka BX je hranou řezu.
Body B a G leží v jedné stěně krychle, jejich spojnice je hranou řezu.
Bod X leží v rovině rovnoběžné s rovinou BCG. Bodem X můžeme podle Věty 2 vést rovnoběžku.
V rovině horní podstavy již máme dva body řezu, můžeme narýsovat jejich spojnici.
Máme již sestrojený řez krychle ABCDEFGH rovinou BGX.

zobraz řez interaktivně