Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/prvni.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik přímky XY a pravidelného šestibokkého hranolu ABCDEFGHIJKL. Bod X leží na polopřímce GA a platí 1/2|GA|=|AX|. Bod Y leží na polopřímce DJ a platí 1/4|DJ|=|JY|.

Znázorníme si body X a Y podle zadání.
Máme určit průnik daného tělesa a přímky XY.
Proložíme danou přímkou rovinu kolmou k rovině podstavy. Tato rovina je daná vrcholy ADJG.
Určíme si společnou přímku roviny podstavy a roviny dané přímkou XY. Průsečíkem je bod R.
Stejně tak určíme společnou přímku roviny horní stěny s rovinou proloženou přímkou XY. Průsečíkem je bod S.
Body RS je dán průnik přímky XY a tělesa.

zobraz konstrukci interaktivně