Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/paty.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik trojbokkého hranolu ABCDEF s přímkou XY, kde bod X leží na polopřímce BA za bodem A a platí |XA|=1/2|AB| a bod Y je středem hrany EF.


Znázorníme si body X a Y podle zadání.
Přímka jimi určená protíná těleso v bodě Y a v dalším bodě, který určíme.
Body X a Y vedeme přímky kolmé k rovině dolní podstavy. Určíme jejich průsečíky s rovinami dolní a horní podstavy. Jsou to body KL.
Těmito dvěma přímkami je jednoznačně určená rovina kolmá k dolní podstavě a přímka XY v ní leží. Rovina je daná body XLYK.
Určíme společné body roviny proložené přímkou XY a hran AC a DF. Jsou to body M a N.
Spojnice těchto bodů protne přímku XY v bodě, který je společný jak přímce XY tak tělesu. Je jím bod R.
Spojnice bodu R a bodu Y určuje průnik tělesa a přímky.

zobraz konstrukci interaktivně