Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/ctvrty.php on line 1 Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/ludmila_kadlecova/cabri/menu.php on line 1 menu
Stereometrie
Přepni na verzi bez podpory Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
zobraz celé řešení

Určete průnik krychle ABCDEFGH s přímkou XY, bod Y leží na polopřímce HE a platí |EY|=1/2 velikosti hrany = |CX|, když bod X leží na polopřímce BC.

Narýsujeme body X a Y podle zadání.
Máme určit průnik daného tělesa a přímky XY.
Oběma body vedeme kolmice k rovině dolní podstavy krychle. Kolmice vedená bodem Y protne rovinu dolní podstavy v bodě K.
Těmito dvěma přímkami máme jednoznačně určenou rovinu. Tato rovina bude kolmá k rovině dolní podstavy krychle. Vedeme jí body KXY.
Určíme řez této roviny a dolní a horní podstavy krychle.
Narýsujeme řez krychlí.
Určíme průsečíky řezu a přímky XY.
Tyto průsečíky nám určují průnik přímky XY a krychle ABCDEFGH.

zobraz konstrukci interaktivně