Menu

___________________

PŘEDCHOZÍ AKCE

Letní škola geometrie (2023)

Geometrická představivost

1. až 4. července 2023

Česká Lípa

Organizují členové Katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK, Katedry matematiky Přírodovědecké fakulty JU a Střední průmyslové školy Česká Lípa.

Akce je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu DVPP pod číslem MSMT-756/2023-1-196.

Cílem vzdělávací akce je poukázat na význam geometrie ve školské matematice, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a podat konkrétní náměty pro práci s žáky, které mohou přispět ke zvýšení zájmu žáků o geometrii a matematiku jako prostředku k řešení reálných problémů. K dalším cílům patří prohloubení znalostí v oblasti práce s digitálními technologiemi podporujícími výuku geometrie, odstranění některých miskoncepcí v učivu geometrie a seznámení s aplikacemi geometrie v reálné praxi. Akce volně navazuje na Letní školu geometrie 2018, Letní školu geometrie 2019 a Letní školu geometrie 2022.

Vložné ve výši 1000 Kč je účastníkům prominuto, resp. je hrazeno z projektu MŠMT. Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen na 30. Uzávěrka přihlášek je 11. června 2023. Přihláška bude zveřejněna na těchto stránkách během dubna 2023.