Menu

Program konference

Čtvrtek 25. 9. 2014 (refektář Profesního domu)

8,4510,00Registrace účastníků
10,0010,30Zahájení konference
10,3011,20S. Štech: Vztah žáků k poznání – mýtus "buněk na ..." vs. ideál mobilizace
11,2012,10L. Pick: Rozličné radosti matematikova života
12,1013,30Přestávka na oběd
13,3014,00J. Bečvář: O motivaci
14,0014,30Z. Halas: Motivační příklady z antické matematiky
14,3015,00J. Robová, O. Odvárko: Didaktická příprava budoucích učitelů matematiky a praxe
15,0015,30A. Slavík: Neobvyklé sady hracích kostek
15,3016,00Přestávka na kávu
16,0016,30E. Davidová: Matematika s radostí – interaktivní testy a hry
16,3017,00H. Mahnelová: Vybrané úlohy projektu MatemaTech
17,0017,30D. Hrubý: Zajímavé rovnice a nerovnice
17,3018,00E. Řídká, D. Tomandlová: Společná část maturitní zkoušky aneb berme vážně výsledky žáků v matematice
18,0019,00Přestávka na večeři
19,0021,00Kulturní program v refektáři Profesního domu

Pátek 26. 9. 2014 (posluchárna S9 v 1. patře)

9,009,30J. Kubeš: Motivuje státní maturitní zkouška ke studiu matematiky?
9,3010,00A. Jančařík: Matematická analýza na středních školách – minulost, současnost a budoucnost?
10,0010,30R. Blažková: Některé příčiny problémů středoškolských studentů v matematice
10,3011,00Přestávka na kávu
11,0011,30V. Blažek: Aritmetické operace skrývající se v systémech číslovek různých jazyků
11,3012,00J. Hromadová: Sbírka aplikačních úloh ze středoškolské matematiky
12,0013,30Přestávka na oběd
13,3014,00M. Štěpánová: Lokalizace vlastních čísel
14,0014,30J. Staněk: Náhoda kolem nás
14,3015,00P. Surynková: Geometrické projekce s využitím 3D modelování
15,0015,30Přestávka na kávu
15,3016,00A. Šarounová: Sčítání křivek – grafický experiment
16,0016,30L. Boček: Matematická olympiáda – jedna z cest k matematice
16,3017,00Závěr konference

Akce