Menu

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

pořádá v rámci dvouletých cyklů další konferenci

Cesty k matematice

25. a 26. září 2014

Profesní dům, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

  • podpora motivace ke studiu matematiky a k pochopení jejího významu,
  • metody a příklady přispívající k rozvíjení matematického poznání,
  • zaměření přípravy budoucích učitelů na přístupy vedoucí ke zvýšení zájmu středoškolských studentů o matematiku.

Konference je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele.

Konferenční poplatek se hradí v hotovosti na místě a činí 150 Kč pro členy JČMF a 200 Kč pro ostatní účastníky. Poplatek zahrnuje zejména náklady na konferenční materiály a občerstvení.

Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Konference je akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace je MSMT-9034/2014-1-398.

Akce