Menu

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK

pořádá v rámci dvouletých cyklů další konferenci

Cesty k matematice

22. a 23. září 2016

Profesní dům, MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

  • rozvíjení kritického myšlení žáků ve výuce matematiky,
  • heuristické strategie, objevování a ověřování hypotéz,
  • zdůvodňování matematických vztahů, dokazování, protipříklady,
  • role symbolického jazyka matematiky při argumentaci.

Konferenční poplatek se hradí v hotovosti na místě a činí 150 Kč pro členy JČMF a 200 Kč pro ostatní účastníky. Poplatek zahrnuje zejména náklady na konferenční materiály a občerstvení.

Účastníci si budou hradit cestovné, ubytování a stravné. Konference je akreditována MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace je MSMT-9034/2014-1-398.