Řady - příklady


konečné řady

1. Zapište pomocí sumy: 

 

Řešení: 

Postup je alespoň na začátku podobný, jako u určování vzorce pro n-tý člen posloupnosti zadané výčtem hodnot.

 

  5 + 7 + 9 + 11 + ... + 27 =  

 

  -1 + 2 - 4 + 8 - 16 + ... -1024 =  

 

 

2. Vypočítejte: 

 

Řešení: 

K řešení těchto příkladů je vhodné použít některý ze vzorců pro součet konečných řad.

 

 

 

 

   

 

 

nekonečné geometrické řady

3. U daných nekonečných geometrických řad určete první člen a kvocient. Rozhodněte, zda je daná řada konvergentní a pokud ano, určete její součet. 

 

Řešení: 

Nekonečná geometrická řada je konvergentní právě tehdy, když pro její kvocient q platí: |q| < 1.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4. Určete, pro která reálná x jsou dané řady konvergentní a určete jejich součet. 

 

Řešení: 

Nekonečná geometrická řada je konvergentní právě tehdy, když pro její kvocient q platí: |q| < 1.

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

5. Řešte rovnice s neznámou x

 

Řešení: 

Nekonečná geometrická řada je konvergentní právě tehdy, když pro její kvocient q platí: |q| < 1.

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

6. Slovní úlohy: 

 

Řešení: 

Tyto slovní úlohy vedou na hledání součtu nekonečné geometrické řady. 

 

  "Nekonečná" spirála se skládá z polokružnic, poloměr první polokružnice je 6cm, poloměr každé další polokružnice je o 1/3 menší než poloměr kružnice předcházející. Vypočítejte délku spirály.  

   

 

 

 

 

Vypočítejte délku "nekonečné" lomené čáry, která se skládá z úseček B1B2, B2B3, B3B4, B4B5, ... . Souřadnice krajních bodů úseček jsou: