Limita posloupnosti - příklady


limita posloupnosti

 1. Určete následující limity posloupností: 

 

Řešení: 

K řešení budeme využívat převážně věty4 a věty5 z teoretické části o limitách posloupnosti.