Výuka logiky
Úvod
Kapitoly
Nápověda
Testy
Notice: Use of undefined constant nazev - assumed 'nazev' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/moravecdp/uvod-anonym.incl on line 82 Notice: Use of undefined constant nazev - assumed 'nazev' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/moravecdp/uvod-anonym.incl on line 82 Notice: Use of undefined constant nazev - assumed 'nazev' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/moravecdp/uvod-anonym.incl on line 82 Notice: Use of undefined constant nazev - assumed 'nazev' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/moravecdp/uvod-anonym.incl on line 82 Notice: Use of undefined constant nazev - assumed 'nazev' in /srv/beegfs/web/web/kdm/diplomky/moravecdp/uvod-anonym.incl on line 82
NAHORU

Nápověda

Použité značení

Značení Význam
x proměnná x
x = y x je rovno y
x ≠ y x není rovno y
x < y x je menší než y
x ≤ y x je menší nebo rovno než y
x > y x je větší než y
x ≥ y x je větší nebo rovno než y
x + y součet čísel x a y
x − y rozdíl x a y
x · y součin x a y
x : y, x / y podíl x a y
xm m-tá mocnina x
x druhá odmocnina nezáporného x
xy x dělí y
(y je dělitelné x)
xy x nedělí y
(y není dělitelné x)
A výrok A
v(A) pravdivostní ohodnocení výroku A
¬A negace výroku A
A  B konjunkce výroků A a B
A  B disjunkce výroků A a B
A  B implikace z A plyne B
A  B ekvivalence výroků A a B
A(x) výrokový vzorec A(x) s volnou proměnnou x
obecný kvantifikátor
existenční kvantifikátor
! existenční kvantifikátor s jednoznačností
M množina M
xM x je prvkem množiny M
xM x není prvkem množiny M
(xM): A(x) kvantifikování proměnné x z výrokového vzorce A(x) obecným kvantifikátorem
(xM): A(x) kvantifikování proměnné x z výrokového vzorce A(x) existenčním kvantifikátorem
(x, yM): A(x) zkrácený zápis (xM)(yM): A(x)
(x, yM): A(x) zkrácený zápis (xM)(yM): A(x)
prázdná množina
množina všech přirozených čísel
0 množina obsahující všechna přirozená čísla a nulu
množina všech celých čísel
množina všech racionálních čísel
množina všech reálných čísel
+ množina všech kladných reálných čísel
{1, 2, 3, 4} množina obsahující prvky 1, 2, 3, a 4
(zadání množiny výčtem prvků)
{x; x <10} množina všech reálných čísel menších než 10
(zadání množiny charakteristickou vlastností)
|M| mohutnost množiny M
A  B množina A je podmnožinou množiny B
A  B množina A je vlastní podmnožinou množiny B
A = B množina A je rovna množině B
A ∩ B průnik množin A a B
A  B sjednocení množin A a B
A − B rozdíl množin A a B
A'B doplněk množiny A vzhledem k množině B
A' doplněk množiny A vzhledem k základní množině
A bod A
AVB konvexní úhel s vrcholem V a rameny VAVB
|AVB| velikost AVB

Poznámka

V tabulce použitého značení jsou zachyceny i obecně známé symboly proto, aby v případě špatného zobrazení daného symbolu prohlížečem bylo zřejmé, jaký význam daný znak má mít.

Podpora prohlížečů

Tyto stránky jsou testovány a odladěny ve třech nejrozšířenějších prohlížečích, tj. v prohlížečích Mozilla Firefox (verze 3.0), Opera (verze 9.51) a Microsoft Internet Explorer (verze 7). Doporučeným prohlížečem pro zobrazení a tisk těchto stránek je Mozilla Firefox minimálně výše uvedené verze, popř. Opera, kde však bývá problém s tiskem některých matematických symbolů. Obecně je důrazně doporučováno používat aktuální verzi prohlížeče nejen z důvodu správného zobrazení stránek a podpory nejnovějších technologií, ale také z důvodu zabezpečení prohlížeče před případnými útoky virů a dalšího škodlivého softwaru.

Problémy s prohlížečem Microsoft Internet Explorer

Vzhledem k tomu, že tento prohlížeč nepodporuje velkou část matematických symbolů, bylo nutné tyto symboly nahradit obrázky. Díky tomu došlo ke snížení kvality zobrazení těchto symbolů. Ze stejného důvodu v tomto prohlížeči není možné měnit velikost základního písma těchto stránek, což v jiných prohlížečích lze. Microsoft Internet Explorer verze 6 a starší není z důvodu jeho zastaralosti a nekompatibility podporován. Uživatelům tohoto prohlížeče se doporučuje přechod na novější verzi nebo k jiné značce prohlížeče (např. Mozilla Firefox nebo Opera).

Validita stránek

Kód stránek je validní podle norem XHTML 1.0 Strict a použité styly odpovídají normě CSS 2.1. Jejich zobrazení ve většině moderních prohlížečů by tedy nemělo být problematické. Potíže však mohou činit matematické symboly, pokud je daný prohlížeč nepodporuje.