Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


Program pro výuku základů matematické logiky

Luboš Moravec


Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní program: Matematika zaměřená na vzdělávání, matematika v kombinaci s informatikou


Vlastní program (ZIP)

Text práce