Věta:

Jsou-li funkce f, g spojité v bodě a, pak

1.| f | je funkce spojitá v bodě a

2.f + g je funkce spojitá v bodě a

3. - g je funkce spojitá v bodě a

4. f . g je funkce spojitá v bodě a

5. je-li navíc g(a¹ 0, pak i je funkce spojitá v bodě a

 

Důkaz:

Add 1.

    Nechť je libovolně pevně zvoleno e>0.

        $d>0 "x xÎU(a,d) Þ  | f(x) - f(a) | < e

    Platí tedy:

        $d>0 "x xÎU(a,d) Þ  ||f(x)| - |f(a)|| £ | f(x) - f(a) | < e

    a funkce | f | je tedy spojitá v bodě a.

 

Add 2.

    Nechť je libovolně pevně zvoleno e>0.

        $d1>0 "x xÎU(a,d1) Þ  | f(x) - f(a) | < e/2

        $d2>0 "x xÎU(a,d2) Þ  | g(x) - g(a) | < e/2

    Zvolme d, d = min(d1,d2).

    Pro každé xÎU(a,d) platí:

        | (f(x)+g(x))  (f(a)+g(a)) | = | (f(x)–f(a)) + (g(x) - g(a)) | £

        £ | f(x)  f(a) | + | g(x) - g(a) | < e/2 + e/2 = e

 

    Funkce f+g je tedy spojitá v bodě a.

 

Add 3.

    Nechť je libovolně pevně zvoleno e>0.

        $d1>0 "x xÎU(a,d1) Þ  | f(x) - f(a) | < e/2

        $d2>0 "x xÎU(a,d2) Þ  | g(x) - g(a) | < e/2

    Zvolme d, d = min(d1,d2).

    Pro každé xÎU(a,d) platí:

        | (f(x)-g(x))  (f(a)-g(a)) | = | (f(x)–f(a)) + (g(a) - g(x)) | £

        £ | f(x)  f(a) | + | g(x) - g(a) | < e/2 + e/2 = e

 

    Funkce - g je tedy spojitá v bodě a.

 

Add 4.

    Nechť je libovolně pevně zvoleno e>0.

        $D>0 $K>0 "x xÎU(a,DÞ  | f(x) | < K

    Z předpokladů věty dostaneme

        $d1>0 "x xÎU(a,d1) Þ  | f(x) - f(a) | < e/2|g(a)|

        $d2>"x xÎU(a,d2Þ  | g(x) - g(a) | < e/2K

    Definujme d, d = min(D,d1,d2).

    Pro každé xÎU(a,d) platí:

f(x).g(x) – f(a).g(a) | = | f(x).g(x) – f(x).g(a) + f(x).g(a) – f(a).g(a) | £

£ | f(x) |.g(x) – g(a) | + | g(a) |.f(x) – f(a) | < 

< K(e/2K) + | g(a) |.(e/2|g(a)|= e

 

    Funkce f . g je tedy spojitá v bodě a.

 

Add 5.

    Dokážeme, že funkce 1/g je spojitá v bodě a.

    Nechť je libovolně pevně zvoleno e>0.

    Dle předchozí věty (bod 4 a 5) platí

        $D>0 "x xÎU(a,D) Þ  

    Ze spojitosti funkce g plyne:

        $d1>0 "x xÎU(a,d1) Þ  

    Definujme d, d = min(D,d1).

    Pro každé xÎU(a,d) platí

                      

 

    Funkce 1/g je tedy spojitá v bodě a.

 

Konec důkazu.