Věta:

Nechť existuje d>0 tak, že "xÎP(a,d) f(x) £ g(x) a nechť   a .

Potom platí A £ B.

 

Důkaz:

Dokážeme sporem.

Předpokládejme, že A>B.

 

Z předpokladů věty víme:

existuje d>0 tak, že "xÎP(a,d) f(x) £ g(x)

a s využitím předchozí věty dostáváme

         $d1>0 "x xÎP(a,d1) Þ  f(x) > g(x)

 

Definujme d2d2 = min(d1,d).

 

Pro každé xÎP(a,d2) tedy platí: f(x) £ g(x) < f(x), což je spor.

 

Konec důkazu.