Kombinační čísla

Úlohy

Odkazy na úlohy podle témat:
Kombinační čísla
Pascalův trojúhelník
Binomická věta


Kombinační čísla

Úloha 4.1

Vypočítejte:
a) (8
2
)
b) (8
6
)
c) (10
7
)
d) (15
12
)

Výsledek

Úloha 4.2

Jediným kombinačním číslem vyjádřete tyto součty:
a)  (10
4
) +(10
5
)
b)  (13
2
) +(13
10
)
c)  (6
3
) +(6
4
) +(7
5
)

Výsledek

Úloha 4.3

Vyjádřete jediným kombinačním číslem:

(5
5
) +(6
5
) +(7
5
) +(8
5
) +(9
5
)

Výsledek

Úloha 4.4

Určete součet:
(2
2
) +(3
2
) +(4
2
) +(5
2
) + +(19
2
) +(20
2
)

Výsledek

Úloha 4.5

V množině přirozených čísel řešte rovnice s neznámou x:
a)  (9
4
) · x =(10
5
)
b)  (x
2
) +(x − 1
2
) = 4
c)  (x
2
) +(x + 3
2
) = 4
d)  (x − 1
x − 3
) + (x − 2
x − 4
) = 9
e)  (x + 1
2
) + (x
2
) = 4 (n
n
) , n je přirozené číslo
f)  (x − 1
2
) (x
0
) = n!

2n (n − 1) (n − 2)!
· (x
2
) , n ≥ 2 je přirozené číslo

Výsledek

Úloha 4.6

V množině přirozených čísel řešte nerovnice:
a)  (y + 1
2
) +(y + 4
2
) +(y + 7
2
) < 93
b)  (y
2
) +(y + 3
2
) +(y + 6
2
) < 100
c)  (y + 2
2
) (y
2
) + 1

Výsledek


Pascalův trojúhelník

Úloha 4.7

Napište devátý řádek Pascalova trojúhelníku (oba tvary).

Výsledek

Úloha 4.8

Desátý řádek Pascalova trojúhelníku má tvar
1 9 36 84 126 126 84 36 9 1.
Odvoďte z něj následující (jedenáctý) řádek Pascalova trojúhelníku.

Výsledek


Binomická věta

Úloha 4.9

Podle binomické věty rozveďte:
a) (a + b)5
b) (ab)5

Výsledek

Úloha 4.10

Vypočtěte podle binomické věty:
a) (x2 − 1)5
b) (√3 + √2)4
c) (√3 − i√3)6
d) (2a − 3b)5 + (2a + 3b)5

Výsledek

Úloha 4.11

Užitím binomické věty vypočítejte
a) 1,025
b) 0,985

Nápověda a) 1,025 = (1 + 0,02)5
b) 0,985 = (1 − 0,02)5
Výsledek

Úloha 4.12

Užitím binomické věty vypočítejte s přesností na tři desetinná místa 1,057.

Výsledek

Úloha 4.13

Určete:
a) třetí člen binomického rozvoje výrazu (x − 10)9
b) předposlední člen binomického rozvoje výrazu (t + 10−2)20
c) pátý člen binomického rozvoje výrazu  (y 2

y
)8

Výsledek

Úloha 4.14

Určete koeficient pátého členu výrazu (x2 + √y)8.

Výsledek

Úloha 4.15

Vypočtěte dva prostřední členy rozvoje výrazu (3x − 2xx)19.

Výsledek

Úloha 4.16

Vypočítejte kladné číslo x, je-li
a) pátý člen rozvoje výrazu (1 + √x)10 roven 840,
b) sedmý člen rozvoje výrazu (x − i 3√2)10 roven −8,4.

Výsledek

Úloha 4.17

Kolikátý člen binomického rozvoje výrazu
a) (3x2 1

x
)10 obsahuje x8,
b) (x3 + 1

x
)12 neobsahuje x? (Jde o tzv. absolutní člen.)

Výsledek

Úloha 4.18

Vypočítejte ten člen binomického rozvoje výrazu
(x + 1

x
)21, který neobsahuje x.

Výsledek

Úloha 4.19

Určete všechny členy binomického rozvoje výrazu (7√7 + 5√5)24, které jsou racionálními čísly.

Výsledek

Úloha 4.20

V binomickém rozvoji výrazu ( xx + 1

x4
)n
je koeficient u třetího členu o 54 větší než koeficient u členu posledního. Určete absolutní člen, tj. člen, který neobsahuje proměnnou x.

Výsledek

* Úloha 4.21

Určete člen, který obsahuje x14 v rozvoji výrazu
(1 − x3)9 · (1 + x2)10.

Nápověda Exponenty u mocnin x se při násobení sčítají. Najděte člen rozvoje výrazu (1 − x3)9 a člen rozvoje výrazu (1 + x2)10, které lze mezi sebou vynásobit tak, aby výsledek byl c · x14 pro nějaké číslo c. Výsledek

Úloha 4.22

Vypočítejte:
(18
0
) + (18
1
) + (18
2
) + … + (18
17
) + (18
18
)

Výsledek

Úloha 4.23

Dokažte, že číslo 1110 − 1 je dělitelné číslem 100.

Výsledek

Úloha 4.24

Užitím binomické věty dokažte, že číslo 62n − 1 je pro každé přirozené číslo n dělitelné sedmi.

Výsledek

Úloha 4.25

Pomocí binomické věty dokažte, že platí:
(n
0
) (n
1
) + (n
2
) (n
3
) + … + (−1)n − 1 (n
n − 1
) + (−1)n (n
n
) = 0

Výsledek


Úloha 4.26

Kolik sčítanců dostaneme po umocnění (a + b + c)7?
(Úlohu neřešte rozepisováním binomického rozvoje, ale kombinatorickou úvahou.)

Výsledek

Předchozí stránka: Binomická věta