Další vzdělávání učitelů fyziky a matematiky podporující rozvoj aktivizujících metod výuky

projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.1.15.2/0065

Projekt je realizován na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je zaměřen na další vzdělávání učitelů základních a středních škol, kteří vyučují matematiku a fyziku. Probíhá od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2008.

V kurzech dalšího vzdělávání, které spadají do tohoto projektu, nabízejí řešitelé učitelům seznámení s aktuálními trendy ve vyučování, zejména nácvik konkrétních metod a postupů využitelných přímo ve škole. V kurzech je kladen důraz na přímou činnost účastníků – jak na aktivní práci učitelů během kurzu, tak na to, aby učitelé uměli ve výuce konkrétními metodami a postupy motivovat své žáky.

Na MFF UK jsou tyto kurzy vyvíjeny Katedrou didaktiky fyziky a Katedrou didaktiky matematiky.

Katedra didaktiky matematiky nabízí v rámci dalšího vzdělávání učitelů dva kurzy, které jsou akreditovány MŠMT. Po dobu, která byla projektu přidělena, jsou přístupné učitelům mimopražských škol díky dotacím z ESF bez jakéhokoli poplatku. Jedná se o tyto kurzy:

Materiály pro kurz Výpočetní technika ve výuce matematiky:

Materiály pro kurz Rozvoj geometrického myšlení:

Fotogalerie z uskuteněných kurzů
Galerie geometrických modelů
Jak se dříve měřívalo (video z kurzu, obrazová příloha)