Notice: Use of undefined constant default_charset - assumed 'default_charset' in /var/www/web/kdm/obr/modely/index2.php on line 1

Malá obrazárna geometrických modelů,

které vytvořili bývalí i současní posluchači učitelství matematiky (většinou v kombinaci s deskriptivní geometrií)

Návrh reprezentační budovy, školy atp. zastřešené pomocí částí kuželových a válcových ploch. (architektura)
Fulleren - mnohostěn, jehož stěnami jsou pouze pětiúhelníky a šestiúhelníky. Model z poskládaných proužků papíru, není lepený. (chemie, architektura)
Pravidelný dvanáctistěn - model složený z proužků papíru. (stereometrie) Nejjednodušší fulleren - lepená čtvrtka. (fotbalový míč)
Každý trojboký hranol lze rozdělit na tři trojboké jehlany stejného objemu. (stereometrie)
Tento archimedovský mnohostěn lze získat "ořezáním" krychle či pravidelného osmistěnu. Trojice modelů k demonstraci - papír, průhledná folie. (stereometrie)
Papírové mnohostěny, každý s navzájem shodnými stěnami. Konvexní - pravidelný dvacetistěn, kosočtverečný nekonvexní - pravidelné hvězdice. (stereometrie)
Klášterní a křížová klenba - části papírových rour. (deskriptivní geometrie, architektura, technika)
Elipticko-eliptická translační plocha - model vytvořený ze dvou soustav rovnoběžných řezů - papír. (architektura)
"Románské" zaklenutí chodby s užší odbočkou - papír. (deskriptivní geometrie, architektura)
Zaklenutí pravoúhelníků: klenba klášterní, necková, zrcadlová, "klasická" gotická křížová - drát, plech. (architektura)
Montpelliérský oblouk - přímková plocha - drát, nit. (architektura)
Štramberská trúba - přímková plocha - drát. (architektura)
Freziérův cylindroid - přímková plocha vytvořená jako součtová plocha - drát. (architektura)
Gotické křížové klenby - raná klenba s vodorovnými vrcholnicemi a Parléřova klenba z katedrály sv. víta v Praze - drát. (architektura)
Cyklické šroubové plochy - kadeř, osová cyklická plocha - drát, dřevo. (deskriptivní a kinematická geometrie, architektura, technika)
Parabolický přímkový konoid, elipticko-parabolická přímková plocha s řídící rovinou (plocha konoidického typu) - balza, nit. (deskriptivní geometrie, architektura)