Logo ESF

Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze

projekt JPD3 CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119

Jde o celouniverzitní projekt v rámci programu JPD3, který je podporován Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy. Projekt je realizován od 1. 9. 2005 do 31. 7. 2007.

Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci modulárně koncipovaného systému kurzů pro další vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze. Hlavním rysem vytvářeného systému kurzů je integrace a provázanost odborné, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy učitelů. V kurzech je kladen důraz na aktivní práci účastníků a konkrétní postupy, návody a dovednosti, které mohou učitelé přímo využívat ve výuce.

Na MFF UK jsou tyto kurzy vyvíjeny Katedrou didaktiky fyziky a Katedrou didaktiky matematiky

Na Katedře didaktiky matematiky jsou vyvíjeny a postupně realizovány dva kurzy, které jsou akreditovány na MŠMT a po dobu realizace projektu jsou pro učitele pražských škol díky dotacím z ESF, MPSV a Magistrátu hlavního města Prahy zdarma. Jedná se o následující kurzy:

Fotogalerie z uskutečněných kurzů
Galerie geometrických modelů