menu
Stereometrie
Přepni na verzi s podporou Cabri
Ludmila Kadlecová
Bakalářská práce
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


Bakalářská práce
Ludmila Kadlecová

Webová aplikace pro výuku stereometrie

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika, Učitelství pro střední školy M-I