Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

logo fakulty

Vladimíra Pavlicová

Webová aplikace pro výuku základních poznatků z matematiky na střední škole


Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Geografie, Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání

2010