Vlastnosti posloupností - příklady


posloupnost rostoucí, klesající

1. Rozhodněte, které z následujících posloupností jsou rostoucí, které klesající a které nejsou ani rostoucí ani klesající:

 

Řešení: 

Posloupnost je rostoucí, pokud pro všechna n platí an <an+1

Posloupnost je klesající, pokud pro všechna n platí an >an+1