Diplomová práce

 

Lucie Šibravová

Výuka matematiky na střední škole s využitím Internetu

část II. - Posloupnosti a řady

 

Katedra didaktiky matematiky

Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Studijní program: učitelství pro střední školy M-I