Definice posloupnosti

Definice: Funkce, jejíž definičním oborem D jsou buď všechna přirozená čísla (= {1, 2, 3 ,4, ...}), nebo libovolná podmnožina přirozených čísel se nazývá posloupnost. Oborem hodnot jdou reálná čísla R.


Pokud je definiční obor posloupnosti konečná množina, pak se posloupnost nazývá konečná.

Pokud je definiční obor posloupnosti nekonečná množina, pak se posloupnost nazývá nekonečná.Značení:  Je zvykem prvky z definičního oboru posloupnosti označovat n > (případně k, l, i, ...) a funkční hodnoty posloupnosti označovat an (případně bn, ak, ...) a nazývat je členy posloupnosti .


Grafem posloupnosti je množina diskrétních (izolovaných) bodů.